Befaring på Karolina: – Mektig imponert over kommunen

Av

Fylkesmannen anbefalte Miljødirektoratet å kreve at de kommunale båtplassene på Karolina måtte fjernes. Risør kommune hevder direktoratet ikke har anledning til dette.