Kommunen søkte om flere båtplasser. Fylkesmannen sa ikke bare nei, men også at eksisterende brygger bør fjernes

Av

Fylkesmannen anbefaler nå Miljødirektoratet å kreve at kommunen fjerner den eksisterende båthavna på Karolina.