Homo-kirke? -Nei, takk!

Givende arbeid: Jeg er glad i kirken og vil gjerne være med å forme kirken i en ny tid med frigjøring fra staten, sier Jan Olav Olsen (65) fra Sundebru. Foto: Agder og Telemark bispedømme.

Givende arbeid: Jeg er glad i kirken og vil gjerne være med å forme kirken i en ny tid med frigjøring fra staten, sier Jan Olav Olsen (65) fra Sundebru. Foto: Agder og Telemark bispedømme.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Ved årets kirkevalg utkjempes slaget ved valgurnene om de likekjønnedes rett til å gifte seg med kirkens velsignelse.

DEL

Det kristne synet på ekteskap forutsetter, slik jeg leser Bibelen, et samliv mellom én kvinne og én mann. Vigsel av likekjønnede faller utenfor denne forståelsen, og jeg kan derfor ikke stemme for innføring av vigselsliturgi for likekjønnede, sier Jan Olav Olsen (65) fra Sundebru.

Går det slik han håper, får han fortsette å lede bispedømmerådet i Agder og Telemark slik han har gjort i seks år hittil.

- Jeg føler at det er mye interessant som skjer i kirken nå, og jeg vil være med å jobbe for å påvirke den i den retning jeg føler er rett. Blant annet pågår det en løsrivelsesprosess fra staten, og det gjelder å finne en riktig organisering slik at vi kan leve videre på en god måte. I tillegg er det blitt slik at kirken selv tilsetter alle prester og med biskoper, så der ønsker jeg også å bidra, sier han.

I år står Olsen på førsteplass på nominasjonskomiteens prioriterte kandidatliste. I tillegg til denne listen kan kirkens medlemmer velge blant kandidater på den alternative listen til Åpen folkekirke, som går til valg på at de vil arbeide for at også likekjønnede par kan få gifte seg i kirken.

Åpent utfall

- Hvordan dette vil slå ut ved valget har jeg ingen spådommer om. De profetene som kan forutse det, lever ikke, ler Olsen og sier han avventer valget med stor sinnsro.

Kirkevalget 2015 blir det første kirkevalget der flertallet av Kirkemøtets medlemmer velges direkte av kirkens medlemmer. Agder er et av fire bispedømmer som velger å gå mot strømmen og velge bare 4 av 7 representanter direkte, fremfor å la alle velges direkte som i de syv resterende bispedømmene.

De siste tre representantene til Agder og Telemarks bispedømmeråd skal velges av menighetsrådsrepresentantene i november. Disse forholder seg også til begge listene fra valget i september, både listen fra nominasjonskomitéen og den fra Åpen folkekirke.

Uheldig valgordning

- Min spådom er at ordningen med å velge noen representanter indirekte vil opphøre ved neste kirkevalg, sier Olsen.

- Det er noen demokratiske problemstillinger ved måten vi gjør det på i dag, ettersom de som sitter i menighetsrådet får anledning til å stemme to ganger. Det er uheldig, sier Olsen.

Ikke populistisk

På spørsmål om han forstår at noen kan oppfatte en kirke som ikke ønsker å vie homofile som bakstreversk, understreker han at han ikke har noen problemer med borgerlig ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede.

- Men Kirkens være skal ikke bestemmes ut fra hva som er «populært» i vår tid. Vi bygger vår lære på Bibelen, og det er ikke opp til et kirkemøte å endre Bibelens ord, sier Olsen. Dersom det likevel skulle bli valgt inn en overvekt av representanter som er positive til kirkelig vigsel for likekjønnede i bispedømmerådet, forteller han at dette bli vedtatt på kirkemøtet våren 2016.

Artikkeltags