Søndeled kirke sikres

De eldste delene av Søndeled kirke har stått der i 870 år. Slikt er det all grunn til å hegne om.