Kom inn under Kulturrådets ordning: – Nå blir det mer leseglede i Risør og på Hope

Skolebibliotekene på Risør barneskole og Hope Oppvekstsenter er to av bibliotekene som har fått bli med når Kulturrådet inkluderer utvalgte skolebibliotek i innkjøpsordningen. – Det vil bety mye for biblioteket og skolen, sier Erik Henriksen ved Risør barneskole.