Kommunehuset stenges for publikum, politiske møter avlyses og ordføreren har hjemmekontor. Dette er de foreløpige tiltakene i Gjerstad kommune

Ansatte og publikum i Gjerstad må forholde seg til en rekke tiltak i forbindelse med koronaviruset.

Ansatte og publikum i Gjerstad må forholde seg til en rekke tiltak i forbindelse med koronaviruset.

Koronakrisen herjer og situasjonen endrer seg nærmest fra time til time. Torsdag morgen hadde Gjerstad kommunes kriseledelse møte. Dette er de foreløpige tiltakene som er innført i kommunen.

DEL

– I dag tidlig hadde vi møte med alle enhetene i forbindelse med situasjonen vi nå er oppe i. De forbereder seg så godt de kan, men det er utfordrende når ting forandrer seg hele tiden, sier ordfører i Gjerstad, Inger Løite.

På kommunens hjemmeside står det nå at alle ansatte i Gjerstad kommune må i dagene og ukene som kommer være forberedt på at de kan bli satt til andre oppgaver i kommunen som er nødvendige for å opprettholde nødvendige tjenester og sikkerhet for innbyggerne.

Mange henvendelser fra innbyggerne

En annen ting som de ansatte rådes til er å benytte hjemmekontor dersom det er mulig. Løite er en av dem som har rigget seg til i stua.

– Det fungerer egentlig veldig greit. Det er viktig at jeg er tilgjengelig på telefon og e-post, sier hun og forteller at det har blitt en del henvendelser fra bekymrede gjersdølinger.

– Særlig i forbindelse med usikkerhet rundt skolen. Når det ble avklart i går roet det seg litt, sier Løite.

Tiltak i Gjerstad

Gjerstad kommune gjør nå fortløpende vurderinger, og har foreløpig iverksatt følgende tiltak:

Politiske møter utsettes

På grunn av den pågående situasjonen med koronavirus har ordfører og kommunedirektør besluttet å avlyse de oppsatte møtene i administrasjonsutvalg og formannskap til tirsdag. Møtene vil bli satt opp senere.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten legger ned mye av virksomheten

Noen konsultasjoner for barn vil bli gjennomført, dette gjelder kontakt med nyfødte og der det ses som vesentlig å gjennomføre vaksinasjoner. Alle barna vi har avtale med de neste to ukene vil bli kontaktet av oss. Konsultasjoner for gravide vil gå som vanlig. Innskrenkningene gjelder frem til 26.03.2020.

Abel skole og Visedal barnehage stenger fra 13.03.20

Hele Abel skole og alle avdelinger i Visedal barnehage stenges fra og med 13.03.20 for å forebygge smittespredning av koronaviruset.

Det sendes ut felles informasjon til foresatte og hjemmesiden blir oppdatert fortløpende.

Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner får et omsorgstilbud mens skole og barnehage er stengt, det sendes ut meldinger om dette direkte fra skolen og barnehagen, se også hjemmeside til Abel skole og Visedal barnehage.

Kommunehuset og kontakt med kommunen

Kommunehuset holdes stengt for besøkende fra og med fredag 13. mars 2020.

De opplyser imidlertid om at de er å treffe på telefon eller e-post, og henviser til hjemmesiden som jevnlig oppdateres.

Sentralbordet er åpent mandag til fredag klokka 08.00–15.30

Nav Gjerstad stenger kontoret for samtaler

Nav Gjerstad har besluttet å stenge Nav-kontoret for samtaler fra og med 13.03.20. Grunnen er fare for spredning av koronaviruset.

Er det spørsmål om økonomisk nødhjelp eller nødbolig, ta kontakt på telefon 993 93 606. Det er også mulighet for å søke, og levere søknaden i postkasse på utsiden av Nav-kontoret. Dette gjelder også ordinære sosialhjelpssøknader. Søknadene blir behandlet fortløpende.

De ansatte i flyktningtjenesten har egne telefonnummer. Aktuelle telefonnummer finnes på siden til Gjerstad kommune.

Disse retningslinjene er gitt til de ansatte i Gjerstad kommune

Alle ansatte i Gjerstad kommune må i dagene og ukene som kommer være forberedt på at de kan bli satt til andre oppgaver i kommunen som er nødvendige for å opprettholde nødvendige tjenester og sikkerhet for innbyggerne.

Helsepersonell og utenlandsreiser

Viser til Helsedirektoratets vedtak om at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra 12. mars og foreløpig ut april 2020.

Hjemmekontor

Det oppfordres til at alle som har muligheter for det i størst mulig grad benytter seg av hjemmekontor. Bruk av hjemmekontor skal alltid avklares med enhetsleder. Nøkkelpersonell og ledere må være lett tilgjengelige.

Møter, kurs og lignende

Deltakelse på interne og eksterne fysiske møter, kurs og lignende skal begrenses i størst mulig grad. Dersom møtet ikke kan sløyfes eller utsettes, skal det som hovedregel avholdes som Skype- eller Teamsmøte når det lar seg gjøre.

Artikkeltags