Kommunens sparegris fortæres kjapt

Allerede før sankthans hadde man brukt mer av disposisjonsfondet enn opprinnelig budsjettert, og økonomisjefen advarer i tertialrapporten om hastigheten.