Kultursjefen om kutt: – Viktig å gjøre dette riktig, ellers kan det bli farlig

Kuttene i kulturbudsjettet betyr sannsynligvis at frivillighetskoordinatoren forsvinner, og at det blir færre kinovisninger. Kultursjef Torolf Kroglund sier det skal gå, men er bekymret for Risør som kulturby. – Det er en grunn til at Risør befinner seg så høyt oppe på den nasjonale kulturindeksen, sier han.