Gjerstad sa ja til 4K

HAR SNUDD: Inger Løite sa i debatten at hun før var skeptisk til Arendal, men nå ser flere muligheter enn begrensninger med å gå sammen med dem. (Fotoet er fra et tidligere møte, AAB fulgte debatten på WEB).

HAR SNUDD: Inger Løite sa i debatten at hun før var skeptisk til Arendal, men nå ser flere muligheter enn begrensninger med å gå sammen med dem. (Fotoet er fra et tidligere møte, AAB fulgte debatten på WEB). Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Samtidig vil kommunestyret sjekke om det er mulig å flørte opp Tvedestrand uten Arendal igjen.

DEL

KOMMUNEREFORMEN:  Kommunestyret i Gjerstad sa i kveld ja til å gå videre med en intensjonsavtale om å slå seg sammen med Arendal, Tvedstrand og Risør.

LES OGSÅ: Gjør det enda vanskeligere å stå alene

Ikke endelig avgjort

Avtalen var opprinnelig den såkalte 5K-avtalen, men Vegårshei trakk seg fra denne tirsdag kveld. Vedtaket ble i kveld fattet mot fire stemmer. Flere av representantene, også de som stemte for, ga likevel uttrykk for at de nok kom til å stemme mot sammenslåing når saken skal endelig avgjøres i kommunestyret 16. juni. De ønsket likevel å vedta intensjonsavtalen, blant annet for å få sjekket hva innbyggerne mener om den, i en innbyggerundersøkelse. Gjerstad kommune skal ikke avholde rådgivende folkeavstemning i saken.

LES OGSÅ: Folkemøtet: - Det har vært en veldig lite demokratisk prosess

Vil også vurdere å droppe Arendal

I tillegg foreslo vara-ordfører Knut Erik Ulltveit å sjekke ut mulighetene for en 3K-ØST-avtale mellom Vegårshei, Gjerstad og Risør. Han, og flere med ham, var skeptiske til å danse videre med storkommunen Arendal. Etter innspill fra Rune Hagestrand ble forslaget utvidet til å gjelde Tvedestrand også. Ulltveit mente det ville være håpløst, på grunn av Jan Dukenes krystallklare nei til en sammenslåing for Tvedestrand uten Arendal. Hagestrand minnet om at Dukene "bare er en mann i et helt kommunestyre, og mange ombestemmer seg".

Gjerstadpolitikerne ble derfor enige om å sjekke ut en gang til om Tvedestrand kunne tenke seg et sammenslåing uten Arendal, og det reviderte forslaget fra Ulltveit ble enstemmig vedtatt i tillegg til rådmannens innstilling om å videreføre den opprinnelige intensjonsavtalen uten Vegårshei.

Kommunestyret i Gjerstad skal fatte endelig beslutning om hvem de vil kommunen skal slå seg sammen med, om noen, i møte 16. juni. Før da skal det gjennomføres en innbyggerundersøkelse og ett folkemøte til. Motstanden mot å slå seg sammen med Arendal var stor på det første folkemøtet, som ble gjennomført i går.

HER KAN DU FØLGE HOVEDTREKKENE I DEBATTEN:

Ordfører Inger Løite (Ap) innledet slik:

- Vi har hatt folkemøte i Gjerstad. Der kom det fram veldig mye motstand mot Arendal, og i tillegg kom det fram ønske om å sondere østover. Det har jeg gjort. Kragerø avviste blankt. Drangedal svarer at de formelt sett vil vurdere en henvendelse om den kommer, men ordføreren tror det vil være en liten sjans for at det skulle føre fram. Det har også vært et forlik mellom regjeringspartiene og Venstre som avgjør inntektssystemet. Rådmannen ved økonomisjefen orienterer litt.

Økonomisjef Espen Grimsland:

- En har alltid blitt kompensert for ufrivillige kostnader, men ikke frivillige. Det står fortsatt fast. Så er spørsmålet om det er et frivillig spørsmål å være liten. Fremover vil det bli sett på som frivillig å være liten, derfor får en ikke kompensert de samme utgiftene som før. Kan ikke ennå si eksakt hva det betyr for Gjerstad kommune. Signalene som tidligere har kommet om at det er lite lønnsomt å være liten i fremtiden, det ligger fast. Regner med at vi har mer presise tall for Gjerstad om et par dager. Det er nærliggende å tro at dette betyr at det blir tyngre å være liten etterhvert.

Knut Erik Ulltveit (Sp):

- Gjerstad er eneste innlandskommune. Skeptisk til et alternativ med Arendal. Kommer ikke til å stemme for 4 K i juni. Folkemøtet var krystallklart. Setter fram et nytt alternativt forslag: 3K øst med Risør, Vegårshei, Gjerstad. Oversiktlig, beholder selvråderetten og demokratiet i fremtiden. Foreslår å gjøre en formell henvendelse parallelt med det arbeidet som foregår i dag.

Edny Øybekk (KrF):

- Det er ganske mye en skal lese og sette seg inn i for å sette seg inn i det som skjer. Plutselig har det tatt helt av, og mens vi hadde vårt første folkemøte på tirsdag, valgte Vegårshei å si nei til 5K. Min første tanke var da at 5K-alternativet dødt. Nå er det jo korrigert til en 4K. Intensjonsavtalen er flott formulert, og det er fint. Har lyst til å stemme mot videre prosess, slik som Vegårshei. Men jeg er enig med Knut Erik, det er viktig nå: Vi har satt i gang med folkemøte og undersøkelser, så jeg tror det er lurt å fortsette. Jeg har vanskelig for å svelge at Gjerstad skal være en liten bygd i en stor bykommune. Jeg vil støtte Knut Erik sitt forslag om at ordføreren jobbe med 3K ØST paralellt med 4K. Jeg ser at det kan være en fordel for oss å slå oss sammen.

Knut Hagelia (Ap):

- Jeg kommer til å støtte rådmannens forslag. Vi må respektere det arbeidet som er lagt ned, og vi må sørge for et vedtak som gjør at vi får ut den innbyggerundersøkelsen. Den ekte debatten kommer uansett i juni.

Håkon Sundsli (Ap):

- 4K virker som en god ønskeliste. Det var klar tale på folkemøtet: De ville ikke slå seg sammen med Arendal. Rådmannen i Arendal om hvor bindende avtalen er, og svarte at dette er politikk, ikke juss. Den kan når som helst droppes. Jeg mener at vi skal la Arendals-toget gå. Jeg vil ta signalene fra folkemøtet, og jeg stemmer derfor imot.

Gro Eskeland (Sp):

- Det er ikke for seint å snu, er det noe som . Og nå snur jeg. Jeg har problemer med å gå inn for å si ja til intensjonsavtale når jeg ikke har intensjoner om å stemme ja når den endelig skal behandles. Går i lynfart, uten at vi vet hva som skjuler seg i andre enden. Inntektssystemet fikk vi litt info om i dag, men det går for fort. Jeg skjønner ikke helt hva Sanner stresser med. Jeg er positiv til å inngå en intensjonsavtale med kommuner som som er like store som oss, men jeg vet at jeg stemmer nei til å slå sammen med Arendal i juni uansett. Vi burde klare fremtidens utfordring uten Arendal.

Kåre Dalane (Sp):

- Litt spesielt at vi blir invitert til å behandle en avtale vi ikke har hatt tid til å lese. Stoler generelt på ordføreren og rådmannen, men det hadde likevel vært fint. I denne saken har reglementet til Gjerstad kommunestyre blitt oversett, for vi skal egentlig ha dokumentene en uke på forhånd. Jeg vil gjerne skryte av forhandlingsutvalget, som har gjort sitt aller beste. Men, dette er først og fremst gode intensjoner og lite konkret. Dessverre har jeg lite tro på at en avtale med Arendal er bra for Gjerstad. Jeg støtter avtalen nå for å følge prosessen videre, men kommer nok til å si nei til den i juni. Jeg støtter også Knut Erik Ulltveits forslag om å utrede 3K ØST.

Rune Hagestrand (H):

- Vi er midt i en veldig viktig prosess. Intensjonsavtalen er god, det er vanskelig å gjøre den mer konkret. Arendal har vært rause så langt i forhandlingene. Det skal settes ned en felles nemd med like mange representanter fra hver kommune uansett størrelse, når vi skal forhandle videre. Jeg er glad for at kommunestyret skjønner at det største riset bak speilet er. Regjeringa legger opp til å slå sammen mange kommune, de burde kanskje ikke overlatt bare til kommunene å bestemme hvordan. Når du ikke vet nok om en sak, svarer du det som er tryggest. Vi må spørre oss: Hva vil vi få med en sammenslåing i motsetning til å stå alene? Her er noen harde fakta. Staten kommer til å kreve mer av kommunene enn i dag. De små kommunene blir mer sårbare. Innbyggerne vil også kreve mer, særlig innen eldreomsorgen. Dessuten blir vi flere eldre. Og det krever. Reservefondet vårt vil gå tomt en dag. Vi vil fortsatt ha for høye kommunale avgifter hvis vi fortsetter som en liten kommune. Å stå utenfor de store kommunene betyr at vi mister påvirkningskraft. Det blir nok også vanskeligere å rekruttere kvalifisert personale . Får vi mindre innflytelse i et stort kommunestyre? Men hvem vil stå på liste til et kommunestyre der den eneste oppgaven er å kutte i tjenester? 3K ØST er greit å utrede - for det verste er å bli stående alene. Ikke nok å høre på et folkemøte med åtti deltaktere en kveld. Vi må vite mer, gjennom innbyggerundersøkelser.

Inger Løite (Ap):

- Glad for at det ser ut som det er flertall for 4K. Jeg kan også støtte tilleggs. Det er ikke sant at dette har gått veldig fort, dette har vi snakket om i årevis, og særlig det siste året. Dette er ikke en regjeringssak. Underveis i prosessen har det skjedd noe med meg. Med arbeidet med intensjonsavtalen har det gått opp et lys for meg. Du lærer å se med de lange brillene. Det vil koste mye å stå alene. Vi må ikke si at alt er bare negativt. Jeg forstår frykten for Arendal. Jeg hadde også den. Men, det har skjedd noe. For det første er vi en felles bo- og arbeidsregion. Vi får ny E18, og avstandene blir kortere. Størrelsen på en kommune har noe å si for utvikling. Se på Grimstad kommune og hva de har fått til! Det var veldig nyttig å være på møte med næringslivet på Lyngørporten i går, og der burde flere vært. Grimstad har lukket døra, og Arendal vender seg østover. Staten er nå i ferd med å flytte arbeidsplasser ut i distriktene igjen. Er vi små, har vi ikke sjans til å få noen av disse til Gjerstad igjen. Der det blir utvikling, der vil folk bo, og der strømmer pengene inn. Intensjonsavtalen er hardt arbeid med et eneste fokus: Hvordan kan vi rigge oss for fremtiden og rigge oss slik at det blir best mulig for innbyggerne. Jeg tror vi må bli større enn 3K. Jeg håper ikke Arendal blir så skremmende som folk tror. Jeg tror et samarbeid med Arendal vil føre til større utvikling enn uten. Oppgaven nå er å rigge oss femti år frem i tid.

Rune Hagestrand (H):

- Vi må ikke glemme at Arendal også skal stemme over dette. Det er ikke sikkert de vil ha noe med oss å gjøre i det hele tatt. Tvedestrands innbyggerundersøkelse viser at de vil være sammen med oss, kanskje vi skal invitere dem igjen? Skal vi virkelig lukke den døra? Det kan jo hende politikerne kommer til vettet.

Knut Erik Ulltveit (Sp):

- Jeg ser at Jan Dukene er knallhard og bare vil vestover. Men, for all del de er hjertelig velkommen.

Rune Hagestrand (H):

- Jeg kjenner godt Jan Dukene, og han er en grei kar. Men, han er bare en mann i ett kommunestyre, så la oss undersøke igjen. Folk ombestemmer seg hele tiden.

Gruppemøte for posisjonen.

Økonomisjefen orienterte  om basistilskuddet før votering:

- Vi kan påregne masse endringer i inntektssystemet. Basistilskuddet har pleid å være 13 millioner kroner til alle kommuner uansett. Alle kommuner som vedtar å slå seg sammen med andre får beholde dette inntil de slår seg sammen. Kommuner som ikke vedtar å slå seg sammen, mister basistilskuddet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken