Vi er ingen pådriver for kommunereform

Av

Etter å ha stått på Arbeiderpartiets stand i helga har vi hørt noen påstander om at vi vil være pådrivere for en kommunesammenslåing så en oppklaring er tydeligvis helt nødvendig.