Konsekvenser av koronaviruset for kulturlivet og kommunens tiltak

Kultursjef Torolf Kroglund informerer om støtteordninger for kulturlivet i dette innlegget.

Kultursjef Torolf Kroglund informerer om støtteordninger for kulturlivet i dette innlegget. Foto:

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Koronaviruset får store konsekvenser for kulturlivet – og Risør kommune følger situasjonen nøye, også kulturkontoret. De til enhver tid gjeldende restriksjoner rammer også kulturaktører i Risør.

Kulturkontoret er i dialog med alle felt for å kartlegge omfanget av konsekvenser for helårsarrangører, festivaler, institusjoner, kunstnere, kulturarbeidere, det frivillige kulturlivet og idretten. Samtidig har det vært spennende å følge – og være med på – digitale kulturtilbud og kreative løsninger. Her er flere nye prosjekt under planlegging.

For egen del har vi lansert «takeaway-bibliotek» og et midlertidig frivilligkontor i Risørhuset. Sammen med Villvin ser vi på muligheter for digitalt galleri og butikk. Det kan være relevant for flere – fra Lillesand ser vi suksesshistorier på slike løsninger.

Kultursjef og biblioteksjef ser på muligheten for å opprette en bredere digitalscene fra biblioteket/kulturhuset.

Vi har fra før gratis leie på alle idrettsbygg og anlegg og dessuten i en rekke kommunale bygg for diverse kulturaktører som ungdomsteatret, korpsene et cetera. Noen av dem som driver inntektsbringende næring har også fått midlertidig gratis leie.

Fristen for kulturmidler myntet på frivillige lag og foreninger er utsatt til 1. juli – for å sikre at dere får tid og rom til å avholde årsmøter, lage budsjett og regnskap et cetera

Vi følger særlig med på utviklingen av statlig kompensasjonsordning for arrangører og øvrige relevante nasjonale tiltak. Informasjon formidles videre så fort de er klare – og kultursjefen bidrar med råd og veiledning. Ta gjerne kontakt i forbindelse med dette eller også for diskusjon rundt praktiske spørsmål om eventuell utsettelser eller kreative løsninger et cetera.

Vi er i dialog med festivalene. Rådmann har bestemt en ordning hvor en eventuell avlysning vil følge fylkets prosedyre. Denne saken skal tas opp i kulturutvalget 15 april. Kultursjefen håper i det lengste at festivalene ikke avlyser – men arrangerer på alternativt vis; i så fall med full støtte som normalt. Vi vil ta initiativ til et felles festivalforum som møtes i slutten av måneden.

Vi har begynt så smått på arbeidet med å planlegge byjubileum 2023 og kanskje kan all kommunikasjon vi legger opp til nå mellom alle kulturaktørene og kulturkontoret danne et godt grunnlag for en bredt anlagt folkefest om tre år.

Vedlagt her ligger en foreløpig liste over statlige og andre støtteordninger som kan være relevante. Nøl ikke med å ta kontakt med kultursjefen for råd og veiledning.

Vi vurderer tiltak og løsninger fortløpende og håper og ber om at vi kommer oss tilbake til livet slik det en gang var. En ting er sikkert og det er at viktigheten av kunst og kultur nå er synligere enn noen gang.

Kultursjefen vil takke for at dere som idretts- og kulturaktører gir innbyggerne (og tilreisende) meningsfulle liv gjennom opplevelser knyttet til det dere driver med – også når hverdagen er så krevende som den er nå.

Her er en foreløpig liste over støtteordninger. Denne blir mest sannsynlig supplert løpende:

Statlige støtteordninger går gjennom henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Her er noen linker direkte til informasjon om støtteordningene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-3.-april-2020-om-midlertidig-kompensasjonsordning-for-arrangorer-i-kultursektoren-ved-avlysning-stenging-eller-utsettelse-av-arrangementer-som-folge-av-covid-19/id2696760/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-midlertidig-kompensasjonsordning-for-arrangorer-i-frivillighets--og-idrettssektoren-ved-avlysning-stenging-eller-utsettelse-av-arrangementer-som-folge-av-covid-19/id2696763/

Kulturrådets ordninger kan søkes fra og med 14. april:

https://www.kulturradet.no/korona

Lotteri- og stiftelsestilsynet er relevant for idretten for eksempel. De åpner også søknadsprosedyrene sine fra og med 14. april:

https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/

I tillegg finnes en del andre støtteordninger knyttet til koronasituasjonen for frivillige lag og foreninger. Her er en liste som Frivillighet Norge har laget:

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/korona-fond-og-støtteordninger-for-frivilligheten

Og denne:

http://www.kulturrom.no/2020/04/02/kulturrom-med-syv-millioner-til-ekstra-tiltak/?preview=true&_thumbnail_id=8733

(...)

Risør kommunes kulturmidler for lag og foreninger har altså utsatt søknadsfristen til 1. juli. Alle som ønsker midler fra kommunen må søke denne ordningen (festivaler og større arrangement har en annen ordning; med søknadsfrist 1. oktober). Utenom at fristen er utsatt vil ordningen og den totale rammen være uendret.

Risør kommune har per dags dato ingen fungerende underskuddsordning. Kulturkontoret vil gå i dialog med kulturutvalget om hvorvidt vi bør ha det.

Den nye Agder fylkeskommune har følgende søknadsfrister (her er det foreløpig ingen egne koronatiltak som gjelder kultur):

https://agderfk.no/vare-tjenester/kultur-idrett-og-frivillighet/kultur/tilskudd/tilskudd-til-amatorteater/

https://agderfk.no/vare-tjenester/kultur-idrett-og-frivillighet/kultur/tilskudd/

https://agderfk.no/vare-tjenester/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/tilskudd/

https://agderfk.no/vare-tjenester/kultur-idrett-og-frivillighet/idrett/spillemidler-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Torolf E. Kroglund
kultursjef

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken