Kontrollutvalget beroliget etter forklaring fra rådmann og ordfører, men ønsker likevel at eksterne skal se på saken

Kontrollutvalgsmedlemmene i Gjerstad kommune hadde få spørsmål etter at ordfører Inger Løite (Ap) og rådmann Torill Neset orienterte om prosessen rundt kjøp av konsertanlegg til Torbjørnshall. De ønsket likevel at saken skulle bli gjennomgått av eksterne aktører.