Kontrollutvalget instruerer kommunedirektøren om å involvere politikerne

I alle fall om kommunedirektøren følger opp henstillingen fra kontrollutvalget.