Kontrollutvalget: –Etter min oppfatning er dette ulovlig

– Etter min oppfatning er dette ulovlig, sa Dag Jørgen Hveem i kontrollutvalget. Lederen for dagen, Randi Gunsteinsen var enig i at rådmannen hadde oppført seg kritikkverdig, men at det var ulovlig - ville hun ikke stemme for.