Korpsa er redde for «husets» framtid

I sentrumsplanen foreslås det nemlig at Musikkens hus, sammen med Menighetshuset, omreguleres til såkalt kombinert bruk. Det kan brukes til både bolig og tjenesteyting. Bakteppet er bystyrets ønske om å muligens selge unna eiendomsmasse. Korpsa er bekymra.