Korshavn-eierne søker om å bygge en ny «dampsag» i strandsonen

Et nybygg i strandsonen. Bare ordene er nok til å sette morgenkaffen i halsen på mange. Hva så hvis det dreier seg om et nybygg som er en kopi av et lite dampsagbruk konsul J.W. Prebensen i sin tid lot bygge på eiendommen?