Koster hyttefolket mer enn det smaker?

En rapport fra Telemarksforsking kan tyde på det, om man ser isolert på forholdet mellom kommunen og hyttene. Den rapporten påstår langt på vei at storstilt hytteutbygging ikke direkte lønner seg i de kommunale bøkene. Økonomisjef Halvor Halvorsen er ikke nødvendigvis enig.