Gjersdøling tilsto 19 lovbrudd: Alle ble utført i prøvetiden fra en tidligere dom

Mannen har allerede sittet så lenge i varetekt at den ubetingede fengselsstraffen er ferdigsonet.