Brøt seg inn i enebolig på Søndeled: Stjal 12.000 kroner og smykker

Politiet har foreløpig svært lite å gå etter.