Halvparten av oss blåser i å sjekke denne selv på vinteren

Man skulle kanskje tro at nær sagt alle skader på båt skjedde under årstiden den er i bruk. Slik er det ikke. Hele én av tre skader skjer når båten ligger fortøyd til brygga eller i opplag.