Voldssiktet risørmanns anke avslått: Retten er redd han skal påvirke vitner og fornærmede

Lagmannsretten fant ingen grunn til å endre på tingrettens avgjørelse, og opprettholdt avgjørelsen om to uker i full isolasjon.

Artikkeltags