Voldssiktet risørmann må sitte fire nye uker i varetekt: Mistanken er styrket, ifølge domstolen

Siktelsen av mannen er utvidet til også å omfatte brudd på legemiddelloven.