Kriseledelsen i Arendal kommune: - Dersom du ikke er så syk at du trenger legehjelp, ber vi om at du venter med å ringe legevakten

Kriseledelsen i Arendal kommune har lørdag ettermiddag sendt ut en sms til alle sine innbyggere. Legevakten i Arendal er interkommunal, og beskjeden gjelder derfor også pasienter fra Risør og Gjerstad.