Risør bruker mer enn før på kultur

Av

Totalt fire prosent av Risør kommunes utgifter går til kulturformål. Siden forrige kommunevalg har dette «kakestykket» blitt litt større. Mens Gjerstad er på kulturbunnen i fylket.