Jacob bruker lett en ferieuke som sjauer

Jacob H. Stenersen (21) har de siste åra tatt ut én ferieuke i året for å jobbe vettet av seg.