Bravo, ungdomsteateret!

Av

Lars Grønvold hyller de allerede scenevante ungdommene i "Into the woods".