Etter at Momodou Jain fullførte gymnas i Gambia med svært gode karakterer, ønsket han å studere. I Gambia fantes da intet universitet. Derfor reiste han til Frankrike og besøkte de forskjellige lands ambassader for å høre om muligheten for å starte på studier.


Lærte norsk på Birkeland

– Fra den norske ambassaden ble jeg anbefalt å studere i Norge, og der ville jeg få studielån. Jeg dro til Oslo, gikk tre dager på gata og sov ute, før ting ordnet seg. Da møtte jeg Kemo Jabai fra Sutukoba, en av de tre studentene som i 1982 fikk hjelp og en garanti på 45 000 kroner av Helga Arntzen, slik at de kunne gå på skole i Risør, forteller Momodou på telefon fra Bergen.

Da Kemo skjønte at Momodou Jain hadde gode karakterer og var seriøs, gikk han i banken og garanterte for et lån, slik at Momodou Jain kunne gå ett år på Birkeland Folkehøyskole.

– Det var der jeg lærte min første norsk. Deretter studerte jeg tre år ved Universitetet i Oslo. Så reiste jeg til Bergen og gjorde ferdig mitt hovedfagsstudium der. Etter at det var avsluttet, dro jeg tilbake til Gambia hvor jeg jobbet i fire år, før det ble et nytt opphold i Bergen, for å ta doktorgraden, forteller han på godt norsk.


Nytt universitet

I mellomtiden ble det i 1999 åpnet et universitet i Gambia, der Momodou Jain nå er lærer, i tillegg til å ha ansvar for en del andre oppgaver. Leder for universitetet er den norske professoren Andreas Steigen. Helga Arntzen forteller til vår avis at Aktive Fredsreiser og Sutukobas venner har et nært samarbeid med universitetet i Gambia. Momodou Jain har også sentrale oppgaver i forbindelse med byggingen av et nytt universitet i Banjul, der Snøhetta er arkitekt og Venezuela finansierer byggingen.


Doktorforskning i laseroptikk

Professor Andreas Steigen henvendte seg til Aktive Fredsreiser med forslag om å støtte Momodou Jain slik at han kunne få en professortittel.

– Som et viktig ledd i freds- og utviklingsarbeidet i det lille vestafrikanske landet Gambia, var det ikke vanskelig for Aktive Fredsreiser å si ja til forespørselen. Derfor er Momodou Jain nå engasjert ved universitetet i Bergen, der han driver sin postdoktor-forskning på bruk av laseroptikk innen TV, DVD, m.v. I slutten av april vender han tilbake til University of The Gambia, der han eventuelt blir utnevnt til professor – den første i Gambia – så langt, opplyser Helga Arntzen.


Fredshus ved universitetet

– Hvorfor er det viktig for deg å få en professortittel, spør vi studenten der vestpå?

– Det er mest viktig for universitetet i Gambia, men selvsagt også for meg personlig. Så det blir spennende å se om jeg klarer det og om studiet blir godkjent av myndighetene, svarer han ydmykt, og legger til at en slik prosess bør være avklart innen et års tid.

Rent praktisk støtter Aktive Fredsreiser Momodou ved å betale hans reise- og oppholdsutgifter for forsknings- og publiseringsarbeidet i Bergen. Til gjengjeld bistår han Aktive Fredsreiser med å organisere byggingen av et Fredshus ved universitetet. Det skal inneholde fire IT- klasserom for utdanning i IT og realfag, og i tillegg to kontorer og en fredshall.

– Vi jobber med planer om å etablere fredsstudier ved senteret og i den forbindelse har vi i fellesskap etablert Aktive Fredsreiser Peace Foundation i Gambia. De skal ha et kontor i dette fredshuset.


Et fredens land

– Hvorfor fredsstudier nettopp i Gambia?

– Fordi Gambia med sine 1,6 millioner innbyggere – som ett av verdens fattigste land – er et fredens land. Befolkningen består i hovedsak av fem-seks forskjellige stammer, der 95% er muslimer, mens resten er kristne eller tilhører ulike afrikanske religioner. Og på tvers av kultur og religion klarer vi å respektere og leve i fred med hverandre. ”Look to Gambia!” Derfor ønsker vi at folk fra hele verden kan komme hit og lære hvordan mennesker kan leve sammen i fred, forteller Momodou entusiastisk og litt stolt.


Kjøp en murstein

Byggingen av Fredshuset er kommet godt i gang. Siden 2006 har Aktive Fredsreiser støttet prosjektet med 300.000 kroner, og andre aktører har i alt samlet inn 120.000. Målet er at huset skal ferdigstilles allerede i 2008, men da er forutsetningen at man får samlet inn det resterende budsjetterte beløp på godt og vel en million norske kroner.

– Derfor har Aktive Fredsreiser nå gående gavekortaksjonen ”Kjøp en murstein - til støtte for IT-bygning i Gambia”, forteller Hugo Hansen, på jobb i Fredshuset på Tjenna, og minner samtidig om kontonummeret, 2801.12.07083, for den som bokstavelig talt vil være med å bygge fred.


Takk til Risør

Vi får også opplyst at Momodou Jain har påtatt seg oppgaven med å kvalitetssikre Sutukobas venners fadderbarnsordning til mer enn 500 fadderbarn i Gambia. Det innebærer også støtte til femti elever i videregående skole og to studenter ved universitetet, som skoleelever i Risør samler inn penger til.

– Jeg ønsker å takke elevene i ungdomsskolen og den videregående skolen i Risør for den innsatsen de gjør for å gi de gambiske elevene og studentene mulighet til å gjennomføre sin utdannelse i et av verdens fattigste land. Jeg håper å treffe dem på torsdag, sier Momodou, fortsatt på telefon fra Bergen.

I morgen skal han delta på Kulturnatten i Risør, blant annet på kveldsarrangementet i Fredshuset på Tjenna. Der arrangerer Sutukobas venner en Afrika-konsert med Safia Y. Abdi fra Somalia. Sammen med Helga Arntzen, vil Momodou være til stede for å oppleve konserten og eventuelt svare på spørsmål.


Utdanning, jobb og mat

– Hva er etter ditt syn de viktigste utfordringene for Gambia?

– Det er mange. Men ting henger sammen, og jeg vil si at utdanning er svært viktig. I et utviklingsland som Gambia er det viktigste vi kan gjøre, å sørge for at folk får utdanning og arbeid. Vi ønsker å sette våre studenter i stand til å lage jobber, ikke bare ta jobber. Klarer vi å utvikle nye arbeidsplasser og få folk i arbeid, vil vi også kunne bekjempe fattigdommen. Dette er samtidig et viktig fredsskapende arbeid, slår han fast.

Momodou Jain har mange jern i ilden. Han er ikke minst engasjert i en viktig jobb med å kvalitetssikre det store risprosjektet i Sutukoba. Dette er også et arbeid som støttes av Aktive Fredsreiser. Prosjektet skal i første omgang gi mat til 4000 mennesker, men har potensialet til å kunne brødføre hele Gambia.

– Utdanning, arbeid og mat er grunnleggende faktorer for at vårt land og vårt folk skal få en god utvikling, avslutter Momodou telefonsamtalen og gleder seg til å møte folk i Risør denne helga.