Kultursjefen er ansatt i en 100 prosent stilling, og det vil han fortsatt være

Av