Kultursjefen fikk ikke bruke kulturmidler til byjubileet

Et enstemmig kulturutvalg sa onsdag kveld nei til kultursjefens forslag om å sette av kulturmidler til byjubileet i 2023.