Rekordmange søkere til kunststipend og kulturmidler

Av

Det er satt ny rekord hva angår søknader til kunst og prosjektstipendier. I alt havnet 35 søknader på kultursjef Torolf Kroglunds bord innen fristens utløp 1. april.