Dette innlegget er et svar på innlegget fra Arvid Dan Kvanes, som ble publisert tidligere i uka.

Kystjernbane er nok dessverre ei tapt sak. For 25 år sia, da jeg satt i Aust-Agder fylkesting for Venste, kjempa vi forgjeves for støtte til tanken om kystjernbane. De andre partiene ville satse på vei, få bedre E18. Venstre i Aust-Agder hadde kystjenbane som hovedsak ved stortingsvalget i 1997, uten noe gjennomslag.

Nå får vi firefelts motorvei til Kristiansand, og det er urealistisk å få ny, rask jernbanelinje på det samme strekket.