Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Aust-Agder Blad ut 100.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

Stadig flere oppdager verdien av journalistikken Aust-Agder Blad står for. Gjennom å tegne seg som abonnenter er dere med på å bygge vår avis sterkere og gjøre vår evne til å utføre samfunnsoppdraget vårt enda bedre.

Det er vi takknemlige for. Derfor ønsker vi også å kunne gi noe tilbake til de gode kreftene som engasjerer seg i lokalsamfunnet gjennom lag og foreninger som driver åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet. Sammen med Sparebankstiftelsen DNB utlyste AABs moderkonsern Amedia i fjor derfor 25 millioner kroner i støtte til slike samfunnsbyggende tiltak i våre avisers nedslagsfelt.

Dette skjer i tråd med det formålet til den stiftelsen, Amediastiftelsen, som Sparebankstiftelsen DNB opprettet som eier av Amedia i 2016. I formålet heter det at den skal «eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.» Det er dette Aust-Agder Blad gjør ved å dele ut disse pengene.

Så kom igjen, lokale lag og foreninger i Risør og Gjerstad, søk om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge.