Planlegger sju boliger rett ved elva

Boligplan: Denne fysiske modellen viser hvordan de sju boligene er tenkt plassert i forhold til Lagelva. Adkomsten til de nye boligene vil bli fra fylkesveg 411 og veien til Lisanden. Foto: Marianne Drivdal

Boligplan: Denne fysiske modellen viser hvordan de sju boligene er tenkt plassert i forhold til Lagelva. Adkomsten til de nye boligene vil bli fra fylkesveg 411 og veien til Lisanden. Foto: Marianne Drivdal

Mange har etterlyst nye boliger i Laget. Nå lanserer grunneier Hallvard Sigurdsøn en plan for sju boliger like ved Lagelva.

DEL

På tirsdagens møte i teknikk, plan og naturkomiteen fikk politikerne se en fysisk modell som viser hvordan de sju boligene er tenkt plassert i terrenget.

Reguleringsplanen skal ikke behandles politisk før i mai, men de folkevalgte fikk likevel anledning til å se modellen.

Bratt

- Det er bratt i området, men denne modellen viser at det er mulig å bygge her, opplyste Hans Magnus Sætra, som er saksbehandler i Tvedestrand kommune.

Han fortalte at området Sagliene er avsatt til spredt boligbygging i kommuneplanen. Reguleringsplanen er altså i tråd med dette.

Tett granskog

I dag er det en forholdsvis tett granskog her, men dersom politikerne er positive, kan denne planen gi flere sårt tiltrengte boliger i Laget. Laget vel støtter planene.

Det planlagte boligområdet ligger for øvrig i bakkant av bedriften Aba tech, og grenser til Lisanden industriområde.

Badeplass

Til Tvedestrandsposten forteller grunneier Hallvard Sigurdsøn at i tillegg til de sju boligene, omfatter reguleringsplanen også en badeplass og lekeplass for allmennheten.

- Det vil dessuten bli anlagt en gangvei langs elva som vil være åpen for alle, sier Sigurdsøn.

Han sier videre at alle de sju boligene vil få hver sin sjøbod og brygge.

Det er Stærk & Co, avdeling Vegårshei som på vegne av Sigurdsøn har utarbeidet reguleringsplanen for Sagliene.

Artikkeltags