Ta ikke maten fra barna våre!

KANDIDAT FOR MDG i RISØR: Rune Hansen står på liste for Miljøpartiet De Grønne, som stiller liste for første gang i Risør ved lokalvalget til høsten. Her skriver han om en av sakene partiet er opptatt av på nasjonalt plan.

KANDIDAT FOR MDG i RISØR: Rune Hansen står på liste for Miljøpartiet De Grønne, som stiller liste for første gang i Risør ved lokalvalget til høsten. Her skriver han om en av sakene partiet er opptatt av på nasjonalt plan.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Rune Hansen står på lista til Miljøpartiet De Grønne til høsten, og vil sikre kongerikets fruktbare muld for fremtidige generasjoner.

DEL

DEBATT:Den 8.-10. mai har Miljøpartiet De Grønne sitt landsmøte på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Der vil veien mot lokalvalget til høsten meisles ut av partiets egne representanter og kandidater.

Partiet har tredoblet antall lister

Bakteppet til landsmøtet er en grønn bevegelse i historisk rask vekst. Partiet har tredoblet antall lister til lokalvalget, og stiller nærmere 240 lister i fylker, kommuner og bydeler. Partiet har også sin første måned der snittet av alle landets meningsmålinger plasserer partiet over sperregrensa. I tillegg nærmer partiet seg 7000 betalende medlemmer. Tidligere kunne bare 9% stemme på partiet i vårt fylke, nå kan 78% slippe De Grønnes liste ned i urnene ved kommunevalget.

På landsmøtet vil Siv Nina Forsmo Eidissen som er 1. kandidat ved lokalvalget i Risør stille og ta til orde for bla. Jordvern-resolusjonen og hun sier: Nå ønsker jeg at landsmøtet sender et klart signal til Norge om at vi ikke aksepterer at matjorda bygges ned og forsvinner. Det er viktig i et generasjonsperspektiv å ta vare på livsgrunnlaget vårt.

Norge har ekstremt lite landbruksland, bare 2,9 % er dyrkbart. Derfor har vi i tidligere tider hatt hungersnød. Under krigen gikk mange sultne selv om vi hadde fisk i havet, folk dyrket mat i hager og på balkonger og hadde gris og høns i villastrøk.

Hvor ble det av ambisjonene?

I Norge som i alle andre land bosatte folk seg der de kunne skaffe seg mat og dyrka jord. De mest tettbefolkede områdene i landet er også de som har de største ressursene med matjord av ypperste kvalitet. Den beste jorda vi har finnes på flatbygdene rundt Oslofjorden, rundt Mjøsa, på Jæren og på flatbygdene rundt Trondheimsfjorden.

Befolkningen i landet har økt mye de senere årene, og i dag kan vi kun fø 40 % av vår egen befolkning. Opptrappingsvedtaket på 70-tallet hadde som mål at vi skulle være selvforsynt, men ambisjonsnivået har dalt betraktelig de senere årene. Siste landbruksmelding ”Velkommen til bords” la imidlertid opp til en økning i matproduksjonen på 20% de nærmeste 20 årene.

Det er umulig å nå dette målet hvis vi skal fortsette å bygge ned matjord.

Med internasjonal uro, økende befolkning på kloden og klimaendringer kan vi ikke belage oss på å for all fremtid importere mat fra utlandet. Vi må ha en strategi for å klare å være så selvforsynt som mulig. Matjord er en viktig beredskap for at vi faktisk skal kunne fortsette å bo i landet.

Derfor støtter vi dette forslaget til resolusjon:

Lovfeste en nullvisjon for tap av matjord

● At matjord skal vernes på lik linje med truede arter, økosystemer og naturtyper

● At jordloven får høyere status og ikke kan overkjøres av plan og bygningsloven

● Styrke Fylkesmannens innsigelsesmulighet i jordlovsaker

Rune Hansen

4. kandidat Risør MDG

Artikkeltags