Holmen-utbyggingen

Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

Banksjef Per Arve Øyen i Sparebanken Sør er naturlig nok skuffet over Holmen-vedtaket i hovedutvalget. Eierne av dette tradisjonsrike industriområdet ønsker en sterk utbyggingsgrad for på den måten å få realisert sine planer, nemlig boliger som på grunn av sin beliggenhet og sin helt spesielle arkitektoniske løsninger vil være attraktive i et hardt presset marked.

Vedtaket i hovedutvalget – som i hovedsak er basert på rådmannens innstilling – setter klare begrensninger på hvor mye areal som kan benyttes til boliger. Dette ut fra ønsket om at Holmen også burde være et attraktivt næringsareal, og Risør har i aller høyeste grad behov for arbeidsplasser.

Eierne av Holmen blir beskyldt for ”å gå kjøkkenveien” når man i hovedsak vil bebygge Holmen med boliger. Det er en litt urettferdig kritikk. Eierne tror at man gjennom en slik utbygging vil kunne styrke sentrum og Risør gjennom økt aktivitet innenfor handel og håndsverksnæringen. De har nok rett i at en utbygging basert på 30-40 boliger vil ikke gi noen særlig effekt

I et innlegg i dagens avis skriver Risør-vennen, og leder av Allgrønn, Erling Okkenhaug at Holmen bør gis bymessig karakter som bygger videre på Risørs etablerte utbane kvaliteter. Han foreslår derfor å dele opp området i kvartaler, med små tomter, noe som kjennertegner sentrum, og med gater og et offentlig torg som det sentrale treffpunktet. Med andre ord: Utforme en ny, og spennende bydel, med boliger, handel, og annen næringsvirksomhet. Uten å ta hensyn til økonomien i en slik ide, synes vi den er fascinerende.

Men for å få til en slik livskraftig bydel, må det bo en del mennesker i området, og det innebærer at antall boliger nok må økes i forhold til rådmannens forslag. En slik planløsning burde også kunne gi rom for det mange ønsker, nemlig et kurs- og konferansehotell.

Å bygge ut Holmen med store bygninger, som skal gi plass til så vel bolig som næring, vil neppe skille seg ut i forhold til en rekke andre slike prosjekter langs kysten. Og prosjektet blir dermed ikke spesielt attraktivt. Men en ny bydel- basert på det Risør er kjent for, tror vi kan begeistre, og dermed trekke til både beboere og næringsdrivende.

Artikkeltags