Tøvete argumentasjon

Artikkelen er over 14 år gammel
DEL

Arbeidsgruppa, som planlegger utviklingen på Holmen, ønsker naturlig nok en avklaring på spørsmålet hva man egentlig får lov til å gjøre på området. Tomta er i dag regulert til næringsformål, og arbeidsgruppa ønsker en omregulering til boligformål.

Men det er ikke tradisjonelle boliger arbeidsgruppa har i tankene. Derfor ber man om at boplikten oppheves, slik man i prinsippet har gjort i Flisvika, der det tidligere industriområdet er regulert til så vel boliger som fritidsboliger.

At arbeidsgruppa i utgangspunktet ønsker et formelt fritak fra boplikten er ikke særlig oppsiktsvekkende. Men begrunnelsen og argumentasjonen for å slippe boplikt er ikke bare spesiell. Den er direkte tøvete.

– Da Holmen fremstår som byens ”fortann”, føler vi et meget stort ansvar for å utvikle området til noe som ”kler” den vakre byen innenfor og som også er tiltalende fra sjøsiden, skriver Øyvind Sletten på vegne av arbeidsgruppa i henvendelsen til kommunen. Gode miljøestetiske løsninger vil med andre ord fordyre prosjektet, og for å kunne ta disse økte utgiftene inn igjen i form av høyere priser, kan man ikke ha heftelser som boplikt jo er.

Det har i årenes løp vært benyttet mange argumenter mot boplikten, men få, om noen i det hele tatt, kommer opp mot dette.

Det burde være klinkende klart at når man påtar seg en utbygging av en så sentral tomt som Holmen, så vil det bli stilt meget strenge krav til de estetiske løsningene. Bygningsmassen skal ikke bare ”kle” vår spesielle trehusbebyggelse. Den skal selvfølgelig også tilpasses og harmoniseres eksisterende bebyggelse, dog uten at det på noen som helst måte blir stilt krav til kopiering. Og dette har ingen verdens ting med boplikt eller ikke å gjøre.

At en utbygging på Holmen – av de dimensjoner utbyggerne har antydet – vil utløse svært spesielle krav til løsninger er hevet over enhver tvil, men vi regner da med at dette igjen vil gjøre området og boligene mer attraktive i markedet. Det vil igjen utløse en pris som gjør prosjektet økonomisk interessant.

At det er lettere å selge boliger på Holmen uten boplikt enn med, er en selvfølgelighet. Markedet er langt større for fritidsboliger enn helårsboliger i Risør. Så enkelt er det bare, og det behøver ikke utbyggerne bortforklare.

Artikkeltags