En hundeeier på Østlandet er ilagt 10.000 kroner i bot, subsidiært 20 dagers fengsel, etter å ha misligholdt båndtvangen. De to løshundene forårsaket en dyretragedie, da de angrep et drektig rådyr, som seinere måtte avlives. Skrekkslagne småbarn var vitne til tragedien, da en siberian husky og en setter gikk løs på rådyret. Påtalemyndigheten ønsker å statuere et eksempel ved å ilegge en betydelig bot.

Gjentatte ganger skjer det dyretragedier som dette. Ifølge politiet er det sjelden de skyldige hundeeiere blir funnet. Denne gangen var hundene skikkelig merket, og i så måte har eieren vært ansvarsbevisst. Eieransvaret er likevel ikke godt nok ivaretatt når hundene, bevisst eller av vanvare, er sluppet ut av kontroll. Derfor er bøtelegging en nødvendig reaksjon fra påtalemyndighetens side, og det allmennpreventive hensynet er ikke vanskelig å få øye på.

Det medfører et stort ansvar å holde dyr. "Menneskets beste venn" - hunden - bringer både kos og trivsel til sine eiere, ved siden av arbeid og ansvar. Ikke desto mindre er det avgjørende at den som holder hund er seg bevisst at hunden også er et dyr, med de instinktene det innebærer. Det er naturlig for en hund å jage vilt, og derfor er hunden også en yndet jaktkamerat. At hunden ikke følger sine dyriske instinkter på ukontrollert vis, er og blir enhver hundeeiers individuelle ansvar.

Om boten er på riktig nivå, skal være usagt. Dyrebeskyttelsen mener 10.000 kroner er for lite. Der vises det til gjentatte dyretragedier der umerkede hunder er årsak. Norsk Kennel Klub nøyer seg med å konstatere at det har skjedd lovbrudd med et tragisk utfall, og overlater straffevurderingen helt og fullt til påtalemyndigheten.

Heldig vis er de aller fleste hundeeiere ansvarsbevisste og med god kunnskap om både gemytt og rasespesifikke egenskaper hos sin "beste venn" . Ikke desto mindre er det viktig at påtalemyndigheten reagerer på dyretragedier som denne, slik at hendelsen kan bli en vekker for hundeeiere som luller seg inn i forestillingen om at "hunden min er bare snill".