Vil skape debatt

Artikkelen er over 14 år gammel
DEL

At det knytter seg stor spenning til en fremtidig utbygging av Holmen var ”folkemøtet” en sterk bekreftelse på. Når 400 mennesker benker seg i den gamle industrihallen for å overvære presentasjonen av en mulighetsanalyse utført av arkitektfirmaet Snøhetta, viser det med all tydelighet at det her vil bli et sterkt engasjement.

Og det er bra. For Holmen er ikke et hvilket som helst område i byen. Og det betyr igjen at man ikke bare kan overlate en utbygging av dette området til arkitekter og finansinstitusjoner. Her er det ønskelig at hele lokalsamfunnet deltar.

Ikke overraskende har mulighetsanalysen fått en noe blandet mottakelse. Arkitekten presiserer riktignok at skissene ikke viser noe arkitektonisk uttrykk, men kun er ment som et eksempel på hvilke volumer man snakker om. Men spørsmålet mange likevel stiller seg er om denne temmelig kompakte utbyggingen passer inn i Risør. Arkitekt Kjetil Trædal ønsker å bringe inn elementer av Risørs særegne bymiljø, og han mener også at samspillet mellom bygg og vann er særdeles viktig. Sjøen skal dessuten fysisk bringes inn i prosjektet via kanaler. Dette er spennende ideer, og mye tyder på at Snøhetta her ser for seg et monumentalt prosjekt med sterk eksponering både mot byen og skipsleia.

Det skal også bli spennende å se om disse ideene lar seg finansiere. Eiendomsselskapet har til nå vært svært opptatt av å skape et helt unikt prosjekt. Det er vel kanskje også derfor man valgte et samarbeid med Snøhetta. Men etter hvert som ideene kommer ned på papiret, og man må forholde seg til de tørre tall, da vil utvilsomt målsettingen bli satt på en hard prøve.

For billig blir dette ikke. Det er nok mange, også i Risør, som godt kunne tenke seg en leilighet på Holmen, med båtplass rett på utsiden av døra. Men det er nok ikke så mange som får råd til å realisere sine drømmer i det prosjektet som nå er vist.

Sparebanken Sør har kjøpt seg opp i eiendomsselskapet. Vi antar at det er et tegn på at banken ønsker å være med på den videre ferd. Dette tegner til å bli et skikkelig prestisjeprosjekt, og det gjør ikke noe at banken ser seg tjent med å ta litt risiko også i Risør.

Artikkeltags