Her går man oftest til fastlege

Av

Det var i fjor om lag 18.500 konsultasjoner hos fastlegene i Risør kommune, noe som gjør oss til «Ola og Kari Nordmann». I Gjerstad går man sjeldnere til legen.