Ringrever søker gjenvalg

Når man går til valglokalet førstkommende søndag eller mandag er det i sum tre stemmer du skal avgi.