Krankrøll i Shoppingsvingen

Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Vi sier ikke nei til kran, men nei til stenging av vei, sier avdelingsingeniør Kay Henning Holum i teknisk etat.

DEL

I februar søkte Lindal Gruppen AS om å få sette opp en heisekran i forbindelse med byggearbeidet i den såkalte shoppingsvingen. Heisekranen ville ha sperret trafikken i Viddefjellveien, og ført til en omlegging av trafikken mot Randvik i planlagte 24 uker. Søknaden ble i mars avslått av teknisk komite, og nå har utbyggeren klaget på vedtaket.    

Føring fra bystyret

–Da bystyret godkjente byggesaken i shoppingsvingen, la de samtidig en føring i vedtaket på at veiene skulle stenges i minst mulig grad. Det er denne føringen vi har tatt utgangspunkt i når vi har valgt å avslå søknaden om å sette opp en byggekran, forteller Kay Henning Holum til Aust Agder Blad.

På grunn av rekkevidde og kapasitet har utbygger ønsket å plassere kranen så midtstilt på bygget som mulig. «Det er ikke plass på nedsiden av byggeprosjektet, da den vil sperre for mye av Viddefjellveien. Den eneste løsningen er å plassere byggekranen i Ringveien 4», heter det i søknaden.

Ulempen er da at Ringveien og Viddefjellveien må stenges, og billister henvises til alternativ rute over Lyngveien på Pettersmyr. Rådmannen mente dette var en dårlig løsning med tanke på veiens bredde og stigning, og påpekte også i avslaget at barn benytter de berørte veiene til og fra skolen.

Alternative løsninger

– Jeg har vært på to befaringer på tomten, og vi har prøvd å finne en løsning slik at vi kan ha kran og samtidig ha et løp åpent i Ringveien, sier Holum.

– 24 uker er en veldig lang periode å holde en vei stengt. Jeg har prøvd å få prosjektansvarlig til å trekke byggekranen litt lenger av veien så man kan få i hvert fall et kjørefelt i Viddefjellveien. Jeg mener at det burde la seg gjøre. Av andre alternative løsninger bør entreprenøren kunne vurdere å leie en større kran, for å gjøre plasseringen mer fleksibel, mener Holum.

Ikke aktuelt

Å leie inn en større kran er i følge Jan Lindal, administrerende i Lindal Gruppen, helt uaktuelt.

–  Det gir et helt annet kostnadsbilde, og det overdimensjonerer byggeprosjektet. Da blir vi heller nødt til å gå inn med en mobil kran, med de ulempene det medfører for nærmiljøet, sier Lindal, og legger til at en mobil kran vil både føre til mer støy og forurensing enn en fastmontert kran.

Han har forståelse for at teknisk etat var nødt til å avslå søknaden om veistengingen med de føringene administrasjonen hadde fått fra bystyret.

– Ut fra dette hadde ikke administrasjonen noe annet valg enn å sende ballen tilbake til politikerne. Men sett fra næringsdrivendes side betyr dette at de ikke vil ha vekst i Risør. For å få til vekst er man nødt til å stenge noen ferdselsårer i gitte perioder, sier Lindal, som mener denne saken blir en viktig prinsipiell sak for utbyggingen av byen.

Håper på ny behandling

– Dersom man ikke kan benytte moderne tekniske hjelpemidler, blir dette en del av et kostnadsbilde vi som næringsdrivende må legge inn når vi skal bygge i Risør kommune.

Nå håper Lindal på ny politisk behandling, etter å ha sendt inn klage på vedtaket.

–  Vi har sendt inn en klage til kommunen, der hovedessensen er at vi belegger at det er fullt mulig å få til dette med greie omkjøringsveier. Vi har også gått ned betraktelig på tidspunktene og vil ikke stenge veien før etter trebåtfestivalen i uke 33, forteller han.

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, støtter oppunder behandlingen til teknisk komité.

 Må veie hensyn

–Holum og komiteen for øvrig har forholdt seg korrekt til bystyrets vedtak. Men dersom avslaget om oppføring av byggekran er til omfattende hinder for byggeprosessen, er vi villige til å se på saken på ny. Da er det i så fall viktig at vi får en grundig forklaring fra entreprenøren på hva man forsaker ved å stenge veien, sier ordføreren.

–  Vi avventer at entreprenørens klage behandles i teknisk komite, og støtter oss til dennes anbefaling. I politisk beslutning vil vi se på klagen og veie hensynet til en effektiv byggeprosess opp mot ulempene ved stenging av veien. Forhåpentligvis vil man kunne finne en mellomløsning begge parter blir fornøyd med, sier Lunden.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken