Lindstøls bokhandel gjenoppstår: Ut av Libris-kjeden

Lindstøls bokhandel går ut av Libris-kjeden og gjenoppstår som fribokhandel. – En større frihet, sier Harald Lindstøl.