Det ble en fin og verdig markering i fredsparken torsdag kveld. 300 mennesker møtte fram og tente lys for å vise solidaritet med krigens ofre og kreve våpenhvile i Gaza.
– Dette var langt flere enn forventet. Jeg hadde håpet på at det ville dukke opp en 20-30 personer. 300 er veldig bra med tanke på at vi begynte mobiliseringen i dag tidlige, sa ordfører Knut Henning Thygesen.

En folkelig beskjed
Ordføreren holdt selv en appell der han blant annet oppfordret folk om å sette seg inn i hva konflikten går ut på, og understreket at det er en svært komplisert konflikt.
– Det er ikke mulig å late som vi som er her i dag kan finne løsninger, det er ikke derfor vi er her. Vi samler oss i protest mot krigen og med en enkel folkelig beskjed: Stoppe krigen umiddelbart og velg fredelige midler til å løse konflikten, sa han blant annet.

Maris tre ønsker
Mari Stien Grimsrud som er leder i Risør Røde Kors Ung holdt også en appell, og la vekt på forholdene for sivilbefolkningen.
– Man kan ikke lenger diskutere hvem som har skyld i konflikten mellom Hamas og Israel. 12 dager er gått med uavbrutte kamphandlinger og 18 måneders blokade har gjort livet utrolig vanskelig for Gazas innbyggere. Minstekravet i dag må være full tilgang til humanitær assistanse, sa hun blant annet.

Hun avsluttet appellen sin med å komme med tre ønsker for den videre utviklingen.
– Vi tenner lys i dag for håp om våpenhvile. Vi tenner lys for at det gis humanitær tilgang til krigsområdene. Men vi tenner også lys med håp om en ikke-militær løsning på konflikten.