400 interessenter

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Det er nå registrert 400 interessenter til leilighetene som planlegges bygget på Holmen.

Prosjektlederen for Holmenutbyggingen vil ikke spekulere i hva som kan bli konsekvensene dersom man ikke får et positivt svar fra politikerne på rammesøknaden.

– Det er vanskelig å gi svar på forholdene knyttet til behandling av rammesøknaden. Vi forholder oss til at søknaden er til behandling og ønsker ikke å spekulere i alternative utfall av det arbeidet som nå pågår.

Det uttaler prosjektleder for Holmenutbyggingen, Philip Stephansen. Svaret fra Stephansen kommer i forbindelse med at vi stilte spørsmålet om hvilke konsekvenser det kan få dersom man ikke får politisk støtte for gjennomføring av prosjektet i tråd med rammesøknadens innhold.

Som kjent tyder mye nå på at selve reguleringsplanen må endres før man kan ta rammesøknaden til behandling. Riktignok vil det antakeligvis bare være snakk om en mindre planendring som ventelig vil kreve en begrenset høringsrunde. Etter at denne planendringen er på plass, kan politikerne ta stilling til rammesøknaden.

Stephansen opplyser også at det er registrert 400 interessenter og at disse nå vil bli informert om at det blir salgsstart i mars/april.

Artikkeltags