Høsten 2007 mottok 1. Risør Speidergruppe såkalte Fysak midler for rydding av stien til Vakthusheia.

I fjor ble det kjøpt inn alt fra motorsag til spett, øks og spader. Resultatene lot ikke vente på seg. Bakken fra Sundskanalen ble gruset, ikke bare en men flere ganger. Etter hvert lærte de seg dreneringens kunst, og nå ser det ut som om gruslaget ligger.

I fjor høst sto stien for tur. Vindfall ble fjernet, greiner og buskas ryddet og stien til Vakhusheia så straks langt mer fremkommelig ut.

–Det må heller ikke glemmes at vi la ned et betydelig antall timer i å fjerne vegetasjon på toppen slik at utsikten kunne bli som den engang hadde vært, forklarer John A. Andersen, leder for “Flokken”.

For øvrig er det “Troppen” som har stått for jobben, sammen med entusiastiske foreldre og speiderledere.

–Jobben er gjort i forståelse med grunneieren og kommunen, sier John Andersen.

Men mye gjenstår. Blant annet å gjøre de våte partiene mer farbare ved hjelp av drenering og steinsetting, det skal lages to rasteplasser og stien skal merkes opp med avstandsmerker.

–Vi samarbeider med flere andre lag og håper selvsagt å motta flere Fysak-kroner slik at vaktbua på toppen kan rives og erstattes av en gapahuk, sier en entusiastisk John Andersen.