Anbefaler saltak

Tidligere riksantikvar Nils Marstein (foran t.v.) deltok på møtet med kommunen og utbyggerens arkitekt samt Thomas Hirsch fra kulturminnevernet i fylket. (arkivfoto fra et tidligere Risørbesøk)

Tidligere riksantikvar Nils Marstein (foran t.v.) deltok på møtet med kommunen og utbyggerens arkitekt samt Thomas Hirsch fra kulturminnevernet i fylket. (arkivfoto fra et tidligere Risørbesøk)

Artikkelen er over 7 år gammel

Riksantikvaren anbefaler poltikerne om å gå for skråtak, såkalte saltak, og bygg som er tilnærmet rektangulære i grunnformen, og ikke kubiske slik det er foreslått.

DEL

Utspillet fra Riksantikvaren kommer i kjølvannet av det tidligere nevnte møtet som fant sted i Oslo 11. mai. Da stilte kommunen med tre representanter, utbyggeren deltok med arkitekt Petter Bogen, Thomas Frisch stilte fra fylkeskommunens kulturminneavdeliong og Riksantikvaren deltok med tre personer, deriblant tidligere riksantikvar Nils Marstein.

det ble enighet om at arkitekt petter Bogen og Riksantikvaren skulle komme med sine anbefalinger i et brev etter møtet. Dette har nå skjedd. Riksantikvaren skriver at det bør komme saltak på Holmenbebyggelsen og bygningskroppene bør kun være på to etasjer til gesimsen.

Riksantikvaren skriver blant annet:

“Å ta vare på de store kvalitetene, og samtidig legge til rette for en levende by under utvikling, er en nasjonal interesse som deles av både Risør kommune og Riksantikvaren. Det er ikke bare beboerne på Holmen som skal kunne nyte godt av utsikten mot dette unike bymiljøet. Resten av Risørs befolkning skal kunne glede seg over byens vakre havn med Holmen som en integrert og oppsluttende del av bybildet.”

For å oppnå dette mener imidlertid Riksantikvaren at man må ty til helt andre arkitektoniske grep enn dem som hittil er benyttet. I korthet: det bør satses på en annen bebyggelsesstruktur og typologi. Riksantikvaren formulerer det slik:

“Bygningene bør ha en lineær struktur slik at denne er i samsvar med og således i samklang med bebyggelsesstrukturen i Risør. Likeledes bør bygningstypologien være avlange rektangulære volumer med samme lengde/bredde forhold som man finner i bebyggelsen langs indre havn.”

Riksantikvaren har også regnet litt på hvor mye volum man kan få ut av en bebyggelse som får denne strukturen, og som er i to etasjer og med saltak. Etter hans beregninger viser tallenes tale at man totalt får et areal på 11000 kvm. til disposisjon. Dersom lofsetasjen også bygges ut er det snakk om 13750 kvm.

Riksantikvaren skriver at det innenfor denne strukturen enkelt kan legges inn trehus med saltak skulder ved skulder samtidig som det åpnes for små smau mellom husene. Det vises også til klimaendringene med mer nedbør og pekes på at saltak er bedre egnet enn flate tak i så måte.

Riksantikvaren mener også at deres forslag vil kunne sikre bedre bokvalitet i området. Blant annet pekes det på at det i det eksisterende forslaget går offentlige gangveier gjennom fellesarealer som kun har ti meters bredde. Ved å bruke en lineær bebyggelsesstruktur vil det, mener Riksantikvaren, bli lettere å samle fellesarealene i større sammenhengende flater. Dette vil også gi mer lys, luft og sol på fellesarealet samtidig som gangveiene kommer lenger fra bygningene. Dette gir også muligheter for forhager foran leilighetene i første etasje.

Riktignok er brevet kun å betrakte som et råd, men det vil utvilsomt sette ny fart i debatten. Snarere enn å få en avklaring tyder alt på at dette siste utspillet vil gjøre det enda vanskeligere for politikerne!

Artikkeltags