Det var ordfører Kjell Trygve Grunnsvoll i Gjerstad som, med medbrakt Gjerstad-kniv, skjærte over snora og offisielt åpnet den 2680 meter lange strekningen med en total prislapp på 40 millioner kroner. På strekningen er det 2580 meter med midtrekkverk.

- Jeg vil takke TT Anlegg for meget godt utført arbeid siden starten i august. De har jobbet raskt, har ikke hatt uhell av noe slag og har gjort jobben på en tilfredsstillende måte. Det er slik vi ønsker å bygge ut parsellene på E18 videre, sa prosjektleder Harald Tobiassen i Statens Vegvesen og overrakte blomster til representantenen fra TT Anelgg, som er det største entreprenørselskapet på Sørlandet.

På den tidligere bomstasjonen er det nå etablert en kontrollstasjon med vekt som er beregnet på tungtrafikken langs strekningen. Vekta er flyttet fra den tidligere stasjonen på Haslestad.

Det er bevilget totalt en milliard kroner til utbygging av E18 mellom Dørdal i Telemark til Tvedestrand. Bygging av midtrekkverk gjør at E18 nå blir en mer trafikksikker veistrekning.