Arkitekten er blitt usikker

Arkitekt Petter Bogen (t.h.) under formannskapets drøftingsmøte mandag kveld.

Arkitekt Petter Bogen (t.h.) under formannskapets drøftingsmøte mandag kveld.

Artikkelen er over 7 år gammel

Arkitekt Petter Bogen har nå funnet det nødvendig med ytterligere presisering av innholdet i rammesøknaden og de endringer det medfører for reguleringsplanen.

DEL

I et brev til kommunen, som han ber blir videresendt til formannskapets medlemmer, går han i detalj gjennom en del av de forholdene som ble berørt under formannskapets drøftingsmøte mandag kveld.

Han skriver blant annet at det ble lagt opp til en bred og åpen debatt som også berørte forhold som ikke omfattes av rammesøknaden. Den omfatter som kjent bare byggetrinn 1. Dette byggetrinnet handler om de mest ettertraktede leilighetene liggende på vestsiden av Holmen samt garasjeanlegget.

På grunn av at så mange andre forhold vedrørende utbygging av Holmen også ble diskutert , skriver arkitekt Bogen at han med bakgrunn i dette er blitt meget urolig og usikker på den videre behandlingen av rammesøknaden.

Blant annet skriver Bogen at spørsmålet om hvorvidt hotellet lar seg realisere, med eller uten utleieboliger, ikke er knyttet til rammesøknadens behandling.

Bogen presiserer for øvrig i sitt brev til politikerne at utbyggeren ikke har sett det som en nødvendighet å realisere hotell med utleieleiligheter. Videre at utbygger har åpnet for at kommunen kan finne frem til at tomta kan benyttes til andre formål av allmenn eller offentlig interesse.

I brevet til politikerne gjentar samtidig Bogen at hans forslag til endringer bør kunne behandles som dispensasjonssøknader i forhold til reguleringsplanen. Det gjelder toppetasjene, utfyllingen i sjøen og omplasseringen av garasjeinnkjøringen.

Arkitekten hevder også at den aktuelle rammesøknaden verken utfordrer formål, størrelser eller arkitektur og at denne er, med unntak av det arkitekten mener er noen få og gode tilpasninger, tilpasset reguleringsplanens rammer.

Etter arkitekt Petter Bogens skjønn fremstår i tillegg saken nå som tilstrekkelig opplyst og han ber derfor om at den blir ferdigbehandlet.

Artikkeltags