Arkitektene ble kastet på dør

Holmenprosjektet slik det er presentert i rammesøknaden fra Kritt arkitekter as. Nå har Solsiden 1 as bedt kommunen om at søknaden legges til side.

Holmenprosjektet slik det er presentert i rammesøknaden fra Kritt arkitekter as. Nå har Solsiden 1 as bedt kommunen om at søknaden legges til side.

Artikkelen er over 8 år gammel

Kritt arkitekter as, som vant konkurransen om å tegne Risørs nye bydel, ble uten forvarsel informert om at Solsiden 1 ikke lenger ønsket å samarbeide med dem.

DEL

. Dette bekrefter arkitekt MNAL Oddvar Johansen. Han forteller at han i begynnelsen av juli ble innkalt til et møte der han ble informert om at styret i Solsiden 1 ønsket å avslutte samarbeidet med Kritt arkitekter as.

Aldri opplevd maken

–Jeg har drevet arkitektkontor i 25 år og aldri opplevd maken til behandling. Uenighet kan det være med oppdragsgivere, men dette rettes opp gjennom samtaler. Den fremgangsmåten jeg har erfart i denne saken er imidlertid helt spesiell.

–Ble det begrunnet hvorfor samarbeidet måtte avsluttes?

–Nei, på direkte spørsmål fikk jeg til svar at prosjektet var veldig bra. Dette ble også bekreftet på et senere tidspunkt da jeg spurte flere av styremedlemmene. Det ble imidlertid uttalt at jeg hadde et for høyt ambisjonsnivå, sier Johansen. Han tilføyer at dette nok også er riktig.

Prosjektet er unikt

–Holmenprosjektet er unikt og det har helt fra konkurransen ble utlyst vært meningen at dette skulle ha høy arkitektonisk kvalitet. Man skal også huske på at det var en konkurranse bak oppdraget der 30 firmaer ble invitert og seks av disse ble plukket ut til å delta i konkurransen. Som kjent vant Kritt arkitekter sammen med landskapsarkitektfirmaet Østengen & Bergo, sier Johansen og legger til:

–Målsettingen har vært å skape en levende bydel på Holmen med høy kvalitet og det er dette konseptet vi har jobbet ut ifra.

Dårlig samarbeid

–Kan det være en annen årsak til at Kritt arkitekter ble vraket?

–Jeg har også fått høre at det har vært klaget over dårlig samarbeid og kommunikasjon mellom den nye prosjektlederen, Philip Stephansen og undertegnende. Vi har arbeidet med prosjektet siden høsten 2008 og samarbeidsproblemer har aldri vært et tema. Det blir da noe spesielt at det blir så problematisk ved at en ny prosjektleder overtar.Ikke interessert –

Har det blitt gitt noen ytterligere forklaring på at Kritt ble vraket?

–Nei, jeg har bedt om å få en skriftlig begrunnelse, men det eneste jeg har fått til svar er at man ser ikke noen grunn til å kommentere forholdene. Jeg opplever dette som en svært arrogant holdning, sier arkitekten.

Styremøte i neste uke

Prosjektansvarlig for byggingen av Risørs nye bydel, Phillip Stephansen, er i utgangspunktet relativt ordknapp da AAB spør ham om status for satsingen på Holmen.

–Det jeg kan si er at det skal være et styremøte i neste uke og etter dette vil det bli gitt informasjon om saken, sier han.

–Det er blitt hevdet at salgsstart er utsatt. Senest i sommer var det aktuelt å starte salget av leiligheter i høst?

–Når det gjelder salgsstart er det ikke tatt noen beslutninger, dette får vi komme tilbake til.

–Er det riktig at rammesøknaden er stilt i bero?

–Ja, dette har vi bedt om og bakgrunnen for dette er at vi har skiftet arkitekt.

Omfattet ikke mer enn rammesøknaden

–Hva var årsaken til at dere ønsket å bytte ut Kritt Arkitekter?

–Avtalen med dette arkitektfirmaet omfattet ikke mer enn rammesøknaden, svarer Stephansen.

På spørsmål om hvilket arkitektfirma som er engasjert for å bringe prosjektet videre, sier han at det ikke er fattet beslutning om dette.

Artikkeltags