Gå til sidens hovedinnhold

Asylmottaket kommer tross kommunalt nei

Artikkelen er over 7 år gammel

Egebo AS har nå undertegnet en kontrakt med UDI region sør om etablering av et asylmottak i Risør. Kontrakten gjelder fra 15 desember i år og mottaket skal romme i alt 100 personer samt 30 såkalte stykkprisplasser.

Daglig leder i Egebo AS, Risørmannen Knut Øyvind Egestad, opplyser at mottaket bare unntaksvis vil være helt fullt og at det etter all sannsynlighet stort sett vil være 80 – 90 personer som vil ha sitt midlertidige bosted i Risør.

Det er både enkeltpersoner og familier som vil få sin midlertidige adresse i Risør. Egebo har allerede sikret botilbud for i alt 54 personer både i byen, på Akland og i Bosvika. Egestad kan samtidig opplyse at han er i markedet både for kjøp og leie av boliger.

Etter all sannsynlighet er det eritreere, somaliere, syrere og afghanere som vil få plass på Risør Mottak, som er navnet på asylmottaket i Risør.

En tredjedel av dem som nå skal bo i kommunen består av personer som har fått avslag på sin søknad og som venter på å bli transportert ut av landet, en tredjedel er personer som venter på avklaring om hva som skal skje og den siste tredjedelen er personer som skal bosettes i kommunene.

Egestad sier videre at han vil ha sitt hovedkontor på Moen og at det i alt skal knyttes fem arbeidsplasser til driften.

Ordfører Per Kr. Lunden sier i en kommentar at han beklager beslutningen fra UDI region Sør om å gå inn for å plassere et asylmottak i Risør. Dette fordi Risør gjennom flere år har hatt fokus på bosetting og integrering av flyktninger og at en kombinasjon av flyktninger og asylsøkere kan by på en del utfordringer i lokalsamfunnet. Samtidig understreker ordføreren viktigheten av at lokalsamfunnet er positivt til de mange asylantene som nå skal oppholde seg i kommunen for kortere eller lengere tid.

Kommentarer til denne saken